Požadavky na rozpočty prosím adresujte na kalkulace@didot.cz

Zpracovány budou pouze rozpočty s ověřitelným kontaktem na zadavatele:
jméno, telefon, firma (IČO), adresaÚDAJE POTŘEBNÉ PRO ROZPOČET KOMPLETNÍHO TISKAŘSKÉHO VÝROBKU


Postačí co nejpřesnější specifikace výrobku z hlediska jeho předpokládaných parametrů. Taková kalkulace je však vždy jenom orientační a cenu lze přesně stanovit až v okamžiku, kdy je dokončen grafický návrh a stanoven výrobní postup.


Rozpočty platí 1 měsíc od data jejich vyhotovení. Dodavatel je oprávněn měnit rozpočet (v souladu s Obchodním zákoníkem) v případě, že se zásadně změní ceny vstupů.

3.7.2002