Požadavky na rozpočty prosím adresujte na kalkulace@didot.cz

Zpracovány budou pouze rozpočty s ověřitelným kontaktem na zadavatele:
jméno, telefon, firma (IČO), adresaÚDAJE POTŘEBNÉ PRO ROZPOČET TISKU A DIGITÁLNÍHO TISKU


• typ (bližší specifikace tiskoviny, např. „exterierová cedule“, nebo „katalog“)
• odolnost (interier, exterier: slunce, déšť)
• formát
• náklad a rozsah
• tisková technologie (ofset, sítotisk, slepotisk, digitální technologie)
• tiskové barvy (počet, přímé barvy, charakteristika)
• tiskové medium (papír křídový, ofsetový, PVC, banner, BackLight, síťovina, polyester, ...)
• povrchová úprava (lak, parciální lak, laminace a její typ, enkapsulace, ...)
• dokončovací zpracování (vazba, perforace, ražba, kašírování, ...)
• zvláštní úpravy (rámování, paspartování, podpůrné konstrukce, oka, ...)


Rozpočty platí 1 měsíc od data jejich vyhotovení. Dodavatel je oprávněn měnit rozpočet (v souladu s Obchodním zákoníkem) v případě, že se zásadně změní ceny vstupů.

3.7.2002