Požadavky na rozpočty prosím adresujte na kalkulace@didot.cz

Zpracovány budou pouze rozpočty s ověřitelným kontaktem na zadavatele:
jméno, telefon, firma (IČO), adresaÚDAJE POTŘEBNÉ PRO ROZPOČET LITOGRAFICKÝCH PRACÍ


• formát
• rozsah
• barevnost
• počet, velikosti a barevnosti obrázků
• rozsah speciálních prací (retuší obrázků, vykrývání pozadí atp.)
• předlohy pro sazbu (rukopisy, resp. text v digitální formě)
• počet logotypů pro vektorové zpracování
• formát a počet barevných nátisků
• míra zpracování předloh pro zlom textu a grafického návrhu

Rozpočty platí 1 měsíc od data jejich vyhotovení. Dodavatel je oprávněn měnit rozpočet (v souladu s Obchodním zákoníkem) v případě, že se zásadně změní ceny vstupů.

3.7.2002