Litografie = předtisková příprava a její dílčí technologické operace (litografické operace), které se poskytují jako samostatná služba (skenování, osvit, …)


• litografie pro ofsetový tisk
• litografie pro sítotisk
• litografie pro flexotisk (bez štočků)
• elektronické prezentace (PDF, HTML)


GRAFICKÉ A LITOGRAFICKÉ OPERACE


• grafický návrh
• digitální fotografie
• sken
• retuše a fotomontáže
• zlom
• korektura / maketa
• osvit
• chemický nátisk
• digitální nátisk

2.7.2002