Nový zákazník, tj. zákazník, který s námi nespolupracoval nikdy nebo déle, než půl roku

Varianty platebních podmínek pro první tři zakázky:
• záloha ve výši 50% ceny zakázky určené předkalkulací při zadání, doplatek při předání díla
• předplatba


Zákazník, který zadal již 3 zakázky (v době kratší, než půl roku)

Čtvrtá a další zakázka - možno přejít po dohodě s ekonomickým ředitelem firmy na platbu fakturou.
K tomu jsou nezbytné tyto doklady:
• Výpis z obchodního rejstříku (u fyzických osob živnostenský list)
• Osvědčení o registraci plátce DPH
• Smlouva o spolupráci se studiem Didot.


Stálý zákazník

Služby poskytované stálým zákazníkům je možno fakturovat hromadně vždy jednou za čtrnáct dnů.
Platba na fakturu je možná poze v případě, že má zákazník náležitou platební kázeň.

U větších zakázek může studio Didot požadovat zálohovou platbu.

Vyjímky z těchto podmínek povoluje jedině ekonomický ředitel firmy.

Veškeré obchodní vztahy se řídí obchodními podmínkami.

1/27/03